Biarnes ICT

Zorgeloze ict oplossingen

 • Slide3

  Eén aanspreekpunt voor al uw ICT zaken

 • Slide1

  Vast bedrag per maand

 • Slide4

  24/7 monitoring van uw servers

 • Slide2

   Mobiel bellen zakelijk, Hosted VoIP, Sip Trunking en zakelijke nummers

Disclaimer

De website van Biarnes Ict is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen
dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.
De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van Biarnes Ict waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Biarnes Ict zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Biarnes Ict behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Biarnes Ict aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten
gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biarnes Ict.

Biarnes Ict is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.